Logopeda

Poznaj nauczycieli i pracowników Przedszkola nr 2 w Świerklanach


Rozwój mowy dziecka jest procesem indywidualnym i u każdego dziecka morze przebiegać nieco inaczej. Istnieją jednak pewne normy czasowe, które określają, kiedy dana głoska powinna się pojawić.

Celem zajęć logopedycznych w naszym przedszkolu jest stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy przedszkolaków i eliminowanie jej zaburzeń. Prowadzona jest diagnoza, w tym prowadzone są przesiewowe badania mowy w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci. Podejmowane są działania profilaktyczne zapobiegające zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.