Specjaliści

Poznaj nauczycieli i pracowników Przedszkola nr 2 w Świerklanach


W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z dziedzin psychologii i logopedii, a także nauczyciele specjaliści, terapeuci pedagogiczni, rehabilitantka, surdopedagog, tyflopedagog

 • Neurologopeda, surdopedagog:
  • mgr Monika Pośpiech
 • Psycholog:
  • mgr Agnieszka Wieczorek
  • mgr Monika Machulik
 • Oligofrenopedagog:
  • mgr Justyna Kulik
  • mgr Iwona Wikar
 • Tyflopedagog:
  • mgr Monika Machulik
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne:
  • mgr Maryla Krótki
  • mgr Sylwia Gruszczyńska
  • mgr Alicja Sobik
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne:
  • mgr Alicja Sobik
 • Rehabilitant, fizjoterapeuta:
  • mgr Agata Oskwarek
 • Gimnastyka korekcyjna:
  • mgr Agnieszka Danel
 • Terapia SI:
  • mgr Anna Brzoza
  • mgr Michalina Bluszcz
 • Pedagog specjalny:
  • mgr Monika Pośpiech
  • mgr Katarzyna Wala
 • Nauczyciel współorganizujący kształcenie
  • mgr Iwona Wikar