Specjaliści

Poznaj nauczycieli i pracowników Przedszkola nr 2 w Świerklanach


W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z dziedzin psychologii i logopedii, a także nauczyciele wspomagający, terapeuci pedagogiczni, rehabilitantka, surdopedagog.

 • Neurologopeda:
  • mgr Monika Pośpiech
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne:
  • mgr Maryla Krótki, 
  • mgr Milena Maciejczyk
 • Zajęcia społeczno  emocjonalne:
  • mgr Alicja Sobik
 • Psycholog:
  • mgr Barbara Olearczyk
 • Rehabilitant, fizjoterapeuta:
  • mgr Marta Wojtczak
 • Gimnastyka korekcyjna:
  • mgr Joanna Werner
 • Surdopedagog:
  • mgr Monika Pośpiech
 • Zajęcia rewalidacyjne:
  • mgr Monika Pośpiech