O nas

Poznaj historię i przesłanie świerklańskiego Przedszkola nr 2

Nasz cel

Celem przedszkola jest poznawanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.